საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

პოპულარული ტურისტული ჟურნალის „Where.ge“ ოქტომბერი-ნოემბრის თვის ნომერში გამოქვეყნდა საქართველოს ელჩის გიორგი ჯანჯღავას მოკლე ინტერვიუ

პოპულარული ტურისტული ჟურნალის „Where.ge“ ოქტომბერი-ნოემბრის თვის ნომერში გამოქვეყნდა საქართველოს ელჩის გიორგი ჯანჯღავას მოკლე ინტერვიუ „RECOMMENDATIONS FOR NUMISMATISTS & HISTORY-LOVERS“:

http://www.where.ge/article/recommendations-numismatists-history-lovers?fbclid=IwAR1dXfedAAlR7fETiu6QjzceOffaHCOunkX4GFv0F7Yvr8nUYQhNr1Q1S8o
http://www.where.ge/article/recommendations-numismatists-history-lovers?fbclid=IwAR1dXfedAAlR7fETiu6QjzceOffaHCOunkX4GFv0F7Yvr8nUYQhNr1Q1S8o